Forwarder

IBF

Data z CAN sběrnice vozidla přeposílá směrem k uživateli jednotka InfoBoardForwarder (IBF). Tato jednotka zajišťuje komunikaci mezi CAN Changerem a serverem uživatele prostřednictvím GPRS přenosu v sítích GSM. Současně se zpracovávají i informace z příjímače GPS. V případě úbytku paliva z nádrže u odstaveného vozidla, "prozvání" na čísla uložená ve svém tel. seznamu !!! Současně dochází k uložení záznamu o alarmové události do databáze.

  • Čtení libovolných zpráv z CAN sběrnice vozidla
  • GPRS přenos dat na server
  • Generování sestav podle představ zákazníka
  • Data k dispozici v MySQL databázi
  • snadná návaznost na již hotová zákaznická řešení
Animace

InfoBoardForwarder (IBF) dokáže přenést všechny dostupné údaje z CAN sběrnice vozidla ve formátu SAE J1939. Je jen na uživateli jaké zprávy chce z CAN sběrnice vozidla přenášet... Není nutné provádět žádné vymaskování údajů ani jiné složité definice pro přenos informací. S jakými informacemi má jednotka IBF pracovat, co má odesílat, jak často a ostatní nastavení jsou součástí přehledného konfiguračního souboru. Nastavení jednotky IBF se provádí výběrem skupiny PGN (Parameter Group Number) resp. konkrétním číslem požadované informace SPN (Suspect Parametr Number).

Program na čtení sběrnice CAN

Po připojení PC na CAN vozidla (např. přes servisní program R/T_FMS) jsou vidět dostupné informace a každá obsahuje i číslo SPN pro každou skupinu PGN. Do konfiguračního souboru jednotky IBF se vyberou jen ta SPN, která chci odesílat na server pro následné vyhodnocení a vizualizaci přenesených dat. Tímto způsobem je zajištěná kompatibilita se specifikací FMS protokolu a uživatelsky příjemné nastavení. Na serveru dojde ke zpracování a rozdělení na jednotlivé jízdy které se uloží pro příslušné vozidlo do mySQL databáze. Data jsou k dispozici pro vyčítání stávajícími programy uživatelů nebo je možné použít naše rozhraní serveru InfoBoardRecorder.

Základní technické údaje:

Napájecí napětí: 8 - 37V DC
Pracovní teplota: -25°C až +70°C
Rozměry: 100×55×25 mm
Odběr proudu: ~12,5 mA, při vysílání ve velmi krátkých špičkách až ~800mA
Modem Cinterion® (Siemens): GPRS Class 12